The Urban Village Project

Et abonnementsbaseret boligtilbud

Projekt:
The Urban Village Project
Samarbejde:
Space10 & EFFEKT

Den svenske koncern IKEA’s forskningsafdeling Space10 har indgået i et samarbejde med den københavnske tegnestue EFFEKT. Samarbejdet drejer sig om The Urban Village Project, et abonnementsbaseret boligtilbud, der forsøger at bringe generationer sammen og skabe et socialt delemiljø omkring kompleksets udbudte faciliteter. Blandt disse kan blandt andet nævnes medhørende transportilbud, børnepasning og daginstitutioner, lokal vandsamling, kollektiv mad komsammen og urbane landbrugsinitiativer.

Idéen bag, er at man ikke køber hjemmene lige med det samme, men at man har muligheden for at købe obligationer i den fælles ejendom. Lidt som en andelslejlighed, udover at jo længere tid man lever her, jo mere ejer man af ejendommen som helhed.

Som ens behov ændrer sig, kan man skifte bolig eftersom det bliver belejligt. Hotelagtigt.

Foreslaget til et sådan neo-kollektiv er bygget op omkring 3 hovedideer: Byer skal have nedsat der sjælsugnings kvalitet, de skal være mere bæredygtige og mere økonomisk tilgængelige.

Udover de medhørende servicetilbud, vil det være muligt at opgradere sit boligabonnement igennem en tilhørende applikation.

Endnu vigtigere er faktummet at som vi kommer tættere på hinanden, gror vores individualisme ligeså og vi finder os selv mere og mere isoleret. Vores sociale behov er der stadig, og et neo-kollektiv som The Urban Village Project kan fylde et sådan et behov. Især i et land som Danmark, er det af yderste vigtighed, hvis vi skal fortsætte med at gro som folk og nation, og ikke falde ofre for melankoli og spirituel fattigdom.